rusmirgadzo.ba

 

Argentarius - Medicinarius

Programming apasionado - Photography enthusiast - Musical amateur

Zanimljivosti

Istraživanje: Alarmantna stopa "izgaranja" kod studenata medicine

Skoro polovina od ukupnog broja studenata medicine doživjeće "izgaranje" (burnout) i prije nego započne svoju ljekarsku praksu ili specijalizaciju...

7. mart 2018.   DETALJNIJE

Kratka priča o malom ljekaru i velikom liječništvu

Dati dio sebe, pokazati istinske simpatije, vrijednije je od svih lijekova skupljenih u tvojoj farmakopeji - za one koji su preplašeni, ožalošćeni, umorni od života.

1. februar 2018.   DETALJNIJE

Doprinos arapske i islamske medicine razvoju anesteziologije

Vodeći historičari su, na veliku žalost, ignorisali naučna dostignuća Orijenta kao cjeline, a naročito muslimana, u brojnim disciplinama, pa i medicini.

18. novembar 2017.   DETALJNIJE